Etusivu

Suomen IR-yhdistys ry aktiivisesti
kehittää sijoittajasuhteiden toimintatapoja ja
edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä
ja ammattietiikkaa.

Yhdistyksessä tapahtuu

IR-ammattilaisten foorumi

Sinun kannattaa liittyä jäseneksi, kun haluat kehittyä sijoittajasuhteiden ammattilaisena. Suomen IR-yhdistys pitää huolta jäsentensä ammattitaidosta.

Puheenjohtajan tervehdys

”Kuka olisi osannut vuoden alussa ennustaa, että ensimmäinen neljännes tulee päättymään vallitsevaan poikkeustilanteeseen. Koronaviruksen leviäminen Kiinasta globaaliksi pandemiaksi muutti koko maailman hetkessä. Maailman pörssit reagoivat vahvasti ja sijoittajien pelkokerroin on edelleen korkeammalla kuin esim. finanssikriisin aikana. Tällä hetkellä tuntuu, että ollaan jo siirrytty akuuteimmasta selviytymisvaiheesta arvioimaan ja suunnittelemaan ulospääsyä poikkeustilasta, tarvittavia laajoja tukitoimenpiteitä ja tästä kaikesta johtuvia taloudellisia vaikutuksia.”

Vieraskynä

”Listayhtiöiden ESEF-muotoinen raportointi (European Single Electronic Format) alkaa pian. ESEF on osa listayhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta. Asiaan kytkeytyy myös arvopaperimarkkinalain julkistamissäännökset. Julkistamisella tarkoitetaan arvopaperimarkkinalaissa säädettyjen säänneltyjen tietojen toimittamista keskeisten medioiden välityksellä sijoittajien saataville ja asianomaiselle säännellylle markkinalle. Julkistamissäännökset sisältyvät arvopaperimarkkinalain 10. lukuun.”

Etsitkö IR- ammattilaista?

Suomen IR-yhdistys tarjoaa sijoittajasuhteiden alan toimijoille kumppanuutta, jonka kautta tavoittaa kohdennetusti IR-viestinnän toimijat Suomessa.

Apurahat

IR-yhdistyksen rahasto jakaa vuosittain apurahoja sijoittajasuhteita ja talousviestintää käsittelevään tutkimustyöhön.