Etusivu

Suomen IR-yhdistys ry aktiivisesti
kehittää sijoittajasuhteiden toimintatapoja ja
edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä
ja ammattietiikkaa.

IR-ammattilaisten foorumi

Sinun kannattaa liittyä jäseneksi, kun haluat kehittyä sijoittajasuhteiden ammattilaisena. Suomen IR-yhdistys pitää huolta jäsentensä ammattitaidosta.

Puheenjohtajan tervehdys

”Vuoden 2021 kääntyessä pian loppusuoralle alkavat katseet kohdistua jo ensi vuoden yhtiökokouskauteen ja laajemmin sijoittajaviestinnän vuoteen 2022.  Selvää on, että ensi vuoteen lähdettäessä yritysten tulevaisuuden näkymiä sävyttää poikkeuksellisen monta suurta avoinna olevaa kysymystä: Minkälaisia kapuloita rattaisiin korona heittää vielä ensi vuonna? Miten globaali talous kehittyy? Entä minkälaisin toimin pystymme vastamaan ilmastonmuutokseen? Onko poliittisilla jännitteillä vaikutuksia yritysten tai sijoittajien toimintaympäristöön?”

Vieraskynä

”Listayhtiöiden ESEF-muotoinen raportointi (European Single Electronic Format) alkaa pian. ESEF on osa listayhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta. Asiaan kytkeytyy myös arvopaperimarkkinalain julkistamissäännökset. Julkistamisella tarkoitetaan arvopaperimarkkinalaissa säädettyjen säänneltyjen tietojen toimittamista keskeisten medioiden välityksellä sijoittajien saataville ja asianomaiselle säännellylle markkinalle. Julkistamissäännökset sisältyvät arvopaperimarkkinalain 10. lukuun.”

Etsitkö IR- ammattilaista?

Suomen IR-yhdistys tarjoaa sijoittajasuhteiden alan toimijoille kumppanuutta, jonka kautta tavoittaa kohdennetusti IR-viestinnän toimijat Suomessa.

Apurahat

IR-yhdistyksen rahasto jakaa vuosittain apurahoja sijoittajasuhteita ja talousviestintää käsittelevään tutkimustyöhön.