Etusivu

Suomen IR-yhdistys ry aktiivisesti
kehittää sijoittajasuhteiden toimintatapoja ja
edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä
ja ammattietiikkaa.

IR-ammattilaisten foorumi

Sinun kannattaa liittyä jäseneksi, kun haluat kehittyä sijoittajasuhteiden ammattilaisena. Suomen IR-yhdistys pitää huolta jäsentensä ammattitaidosta.

Puheenjohtajan tervehdys

”Edellinen IR-yhdistyksen uutiskirje lähetettiin helmi-maaliskuun taitteessa, juuri Ukrainan sodan puhjettua. Valitettavasti aihe on edelleen uutisaihe numero yksi. Päällimmäisenä huolena meillä kaikilla on sodan aiheuttamat mittavat inhimilliset kärsimykset täysin viattomille henkilöille. Tällaista ei pitäisi tapahtua nykyaikana Euroopassa – eikä missään muuallakaan maailmassa. Tässä sodassa ei tule olemaan voittajia. Sodan seuraukset heijastuvat kaikkialle maailmassa, myös IR-ammattilaisten pöydille.”

Vieraskynä

”Listayhtiöiden ESEF-muotoinen raportointi (European Single Electronic Format) alkaa pian. ESEF on osa listayhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta. Asiaan kytkeytyy myös arvopaperimarkkinalain julkistamissäännökset. Julkistamisella tarkoitetaan arvopaperimarkkinalaissa säädettyjen säänneltyjen tietojen toimittamista keskeisten medioiden välityksellä sijoittajien saataville ja asianomaiselle säännellylle markkinalle. Julkistamissäännökset sisältyvät arvopaperimarkkinalain 10. lukuun.”

Etsitkö IR- ammattilaista?

Suomen IR-yhdistys tarjoaa sijoittajasuhteiden alan toimijoille kumppanuutta, jonka kautta tavoittaa kohdennetusti IR-viestinnän toimijat Suomessa.

Apurahat

IR-yhdistyksen rahasto jakaa vuosittain apurahoja sijoittajasuhteita ja talousviestintää käsittelevään tutkimustyöhön.