Mentorointiohjelman välitapaaminen (vain ohjelmalaisille)

17.05.2018
17.05.2018

MENTOREIDEN JA AKTOREIDEN YHTEINEN VÄLILOUNAS
    •    Kevätkauden onnistumiset ja odotukset syyskaudelle

Huom. vain mentorointiohjelmaan osallistuville!

Paikka ilmoitetaan myöhemmin lähetettävässä kutsussa.