Uutiskirje 1/2017

Puheenjohtajan tervehdys

Vauhdilla vuoteen 2017

Hyvää alkanutta vuotta kaikille IR-yhdistyksen jäsenille! Hanna-Maria siirtyi viime vuoden lopussa uusiin hallitushaasteisiin, ja sain kunnian jatkaa hänen ansiokasta työtään yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Tehtävä on minulle varsin mieluisa, sillä ympärilläni on osaava ja ammattitaitoinen hallitusporukka, jonka kanssa olen saanut työskennellä jo lähes kaksi vuotta.

Lisääntynyt regulaatio vei IR-ammattilaisten aikaa ja energiaa paljon viime vuonna, eikä tuleva vuosi tuo tähän juurikaan helpotusta. Yksi lähestyvistä isoista teemoista on MiFID II -sääntelyn voimaantulo ja sen vaikutukset mm. yhtiöiden analyytikkoseurantaan. Yhdistyksen koulutustiimi suunnitteleekin tälle aiheelle omaa tapahtumaansa. Paljon muutakin hyödyllistä, mielenkiintoista ja ajankohtaista koulutusta on vuodelle suunnitteilla.
 
Tuloskausi on jo pitkällä, ja suurin osa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteista on julkaistu. Muhkeat osingot sekä etenkin pienten ja vastalistattujen yhtiöiden kurssinousut ovat ilahduttaneet monia sijoittajia vuoden alussa. Samanaikaisesti markkinoiden epävarmuutta lietsoo Yhdysvaltain uuden presidentin toimet sekä Brexit-neuvottelujen vaikutukset Euroopan talouteen. Tylsäksi markkinatilannetta ei siis ainakaan voi luonnehtia. Toivotan kaikille jäsenille tsemppiä ensimmäisen neljänneksen kiireisiin ja menestystä vuoteen 2017!
 
Katri Sundström
Hallituksen puheenjohtaja

Nasdaq Helsingin terveiset

Pörssin positiivinen listautumisvire jatkui vuonna 2016. Nasdaq Helsinkiin listautui 11 uutta yhtiötä, joista kuusi pörssilistalle ja viisi First North -markkinapaikalle. Pörssilistan listautujiin lasketaan mukaan Taaleri Oyj:n ja Siili Solutions Oyj:n siirtyminen First North -markkinapaikalta pörssilistalle ensimmäisinä yhtiöinä pörssin historiassa. Nasdaq Nordic oli vilkkain listautumismarkkina Euroopassa sekä listautumisten määrällä (94 uutta yhtiötä) ja kerätyillä pääomilla (7,8 mrd. euroa) mitattuna. Tukholmaan listautui jopa 75 yhtiötä: 21 pörssilistalle ja 54 First North -markkinapaikalle. Tanskassa oli puolestaan kerätyillä pääomilla mitattuna Euroopan suurimmat listautumisannit vuonna 2016: Dong Energy (2,7 mrd. euroa) ja NETS (2,1 mrd. euroa). Suomessa oli suurin listautumisanti 11 vuoteen: DNA Oyj ja sen tietyt osakkeenomistajat keräsivät listautumisannilla ja osakemyynnillä pääomia 474 miljoonaa euroa.
 
Kansallisen tiedotevaraston tiedoteluokat ja LEI-tunnus
Pörssiyhtiöiden ja muiden liikkeeseenlaskijoiden julkistamien tiedotteiden tiedoteluokkia täsmennettiin tiistaista 10.1. alkaen. Samalla otetaan käyttöön LEI-tunnus.
 
Tiedoteluokkien määrä väheni pörssin ylläpitämässä kansallisessa tiedotevarastossa (OAM, officially appointed mechanism). ”Pörssitiedote”-tiedoteluokka poistui käytöstä ja se korvattiin uudella tiedoteluokalla ”Sisäpiiritieto”, joka pitää sisällään markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiset sisäpiiritietoa sisältävät tiedotteet. Samassa yhteydessä haluamme täsmentää, että jatkossa tiedotevarastoon tallentuvien tiedotteiden nk. tunnisteriville merkitään joko pörssitiedote, osavuosikatsaus, puolivuosikatsaus, tilinpäätöstiedote, tilinpäätös ja toimintakertomus tai johdon liiketoimet.

Lisäksi pörssi on julkaissut kansallisen tiedotevaraston tiedoteluokkien valintaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja vastauksia -viesti on luettavissa osoitteessa: http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/helsinki
 
Liikkeellelaskijoita koskevat sääntömuutokset 1.1.2017
Nasdaq Helsinki Oy:n omien osakkeiden hankintaa ja luovuttamista koskeva ohje kumottiin 1.1.2017 alkaen. Kumottu ohje on ”Omien osakkeiden hankinta ja luovutus, 3.7.2016”.  Myös pörssin sääntöihin tehtiin pieniä muutoksia: kirjoitusvirheitä korjattiin, säännöissä olleita alaviitteitä päivitettiin ja sääntö 2.3.5.11 omien osakkeiden hankinta ja luovutus -ohje kumottiin. Nasdaq First North Nordic -sääntökirjaa täsmennettiin First North Premier -segmentin osalta. Sääntökohtaa 2.1.1, ii, mikä on sääntökirjan liitteessä J, on täydennetty listalleottovaatimukseen kuuluvan määritelmän yleisö osalta.
 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö
Kirjanpitolakiin sisältyvää oikean ja riittävän kuvan vaatimusta on täsmennetty tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta. Kirjanpitolain 3 lukuun tehdyt muutokset tulevat voimaan siten, että niitä sovelletaan ensimmäisen kerran 31.12.2016 päättyviltä tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin (1376/2016). Vastaavasti on muutettu arvopaperimarkkinalain 7 luvun säännöstä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällöstä (1445/2016).

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista ja monimuotoisuutta koskeva selvitys
Arvopaperimarkkinalakiin on 31.12.2016 lisätty tiettyjä liikkeeseenlaskijoita koskeva säännökset muiden kuin taloudellisten tietoja esittämisestä ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisesta (AML 7:7a ja 17, 1377/2016 ja kirjanpitolaki 3 a luku, 1376/2016). Muiden kuin taloudellisten tietojen esittämistä koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran 31 joulukuuta 2017 päättyvältä tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen ja erilliseen selvitykseen. Monimuotoisuutta koskeva selvitys tulee laatia ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2017 ja raportoida vuonna 2018. Valtiovarainministeriön asetus 1441/2016 arvopaperinliikkeellelaskijan säännöllisesti tiedonantovelvollisuudesta sisältää tarkempia säännöksiä monimuotoisuutta koskevasta selvityksestä.
 
Tiedottamiseen liittyviä malleja listayhtiöille; tiedonantopolitiikka ja päätöspuut
Arvopaperimarkkinayhdistyksen (AMY) internetsivuilla on julkaistu listayhtiöille tiedottamista koskevia malleja. Tiedonantopolitiikka-malli ja tiedottamisen käytännön tilanteita koskevat päätöspuu-mallit löytyvät AMY:n verkkosivuilta osoitteessa: http://cgfinland.fi/suositukset/tiedottamiseen-liittyvia-malleja/ Näillä malleilla pyritään auttamaan erityisesti keskisuuria ja pieniä listayhtiöitä laatimaan ja kehittämään sisäisiä toimintatapojaan tiedonantovelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Mallien tarkoituksena on myös toimia listayhtiön tukena käytännön tiedottamistilanteissa ja niihin liittyvissä sisäisissä prosesseissa. Kirjallinen tiedonantopolitiikka tukee listayhtiön tiedottamisen johdonmukaisuutta. Päätöspuut sisältävät seikkoja, joita yleensä on tarpeen huomioida, kun yhtiö arvio yksittäistä sisäpiiritiedon tiedottamistilannetta, kuten esimerkiksi tulosvaroituksen antamista tai suuresta tilauksesta tiedottamista.
 
Mallit perustuvat niiden valmisteluun työryhmässä, jossa olivat mukana pörssiyhtiöiden, viranomaisten ja pörssin lisäksi myös IR-yhdistyksen edustajat. Mallit liittyvät Suomen listautumismarkkinan kehittämishankkeeseen, josta Nasdaq Helsinki julkisti toukokuussa 2014 Listautumisilla kasvu-uralle – Toimiva listautumismarkkina on avain Suomen kasvulle ja pääomamarkkinoiden kilpailukyvylle -raportin. Raportin loppuyhteenveto julkaistiin lokakuussa 2016 osoitteessa http://www.nasdaqomx.com/ipo-actionplan-finland
 
Yhteistyöterveisin
Nasdaq Helsinki

 

Ajankohtaisia Finanssivalvonnalta

ESMAn Q&A vaihtoehtoisista tunnusluvuista

ESMA on julkaissut vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevasta ohjeesta Q&A:n, joka löytyy oheisesta linkistä:
https://www.esma.europa.eu/document/qa-esma-guidelines-alternative-performance-measures

Markkinavalvonnan sähköinen uutiskirje

Huomasithan, että Markkinavalvonta on ottanut käyttöön Markkinat-tiedotteen rinnalle sähköisen uutiskirjeen ajankohtaisten asioiden viestintään. Uutiskirjeen sisältö koostuu markkinavalvonnan piiriin kuuluvista asioista, esimerkiksi listayhtiön sisäpiiriasioihin, tiedonantovelvollisuuteen ja esitevalvontaan liittyvistä asioista.
Markkinavalvonnan uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Pages/Tiedotetilaus.aspx

Tapahtumia

Kevään tapahtumakalenteri

ke 15.3. klo 8.30-10.45 Riskiä, tuottoa ja tietoa - vastuullisuus osana sijoitustoimintaa FIRS järjestää yhteistyössä FINSIFin kanssa aamiaistilaisuuden vastuullisuuden merkityksestä tutkimuksen, pörssiyhtiön ja osakesijoittajan perspektiivistä. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet täältä.
ke 5.4. klo 13-16 Esiintymisvalmennus. Kutsu ja lisätietoja ilmoittautumisesta lähempänä ajankohtaa. Paikkoja on rajoitetusti.
ma 5.6. Vuosikokous ja cocktailit. Merkitse päivä jo nyt kalenteriisi!

Sijoittajaviestinnän koulutuspäivä “IR Day” järjestetään syksyllä 2017.

Kevään tapahtumakalenteria päivitetään yhdistyksen sivuilla, joten seuraa sivustoa! Kaikista tapahtumista lähtee jäsenille erillinen kutsu sähköpostitse noin 3-4 viikkoa ennen tilaisuutta.

Apurahat

IR-yhdistyksen rahasto jakaa vuosittain apurahoja sijoittajasuhteita ja talousviestintää käsittelevään tutkimustyöhön.

Suomen IR-yhdistyksen hallitus on myöntänyt hakemuksesta 500 euron apurahan Aalto-yliopiston opiskelijalle Ella Malmille. Malmin pro gradu -tutkielman aiheena on "Communicating corporate social responsibility in investor relations”.

Menestystä opintoihin!

Uudet jäsenet

Yhdistykseen on liittynyt uusia jäseniä:

  • Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj
  • Patrik Pehrsson, Innofactor Oyj
  • Kristian Orispää, Qt Group Oyj
  • Topi Pasila, Citycon Oyj
  • Iida Valin, Miltton Markets

Lämpimästi tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Omien tietojen päivitys

Jos omat yhteystietosi ovat muuttumassa, voit muuttaa omia tietojasi kirjautumalla jäsensivulle, kohdasta Omat tiedot. Muistathan ilmoittaa myös laskutustietojen muutoksesta. Mikäli salasana on unohtunut, voit pyytää uuden salasanan järjestelmästä.

Uudistetut webbisivut

Yhdistys on jo pitkään kehittänyt verkkoviestintäänsä ensisijaisena viestintäkanavana jäsenille ja muille sidosryhmilleen. Uudistuneen www.firs.fi -sivuston suunnittelussa painotettiin helppokäyttöisyyttä, nykystandardin mukaista viestintää, jäsensivuston käytettävyyttä sekä jäsenille tärkeitä toiminnallisuuksia kuten Työpörssiä sekä Omien jäsentietojen ylläpitoa. Työpörssi-ilmoituksen voi jättää Jäsensivuilta kohdasta Työpörssi.

Muuttunut ilmoittautumiskäytäntö tilaisuuksiin

Yhdistyksen tilaisuuksiin voi jatkossa ilmoittautua suoraan sähköpostitse tulevassa kutsussa olevasta linkistä, jonka kautta voit merkitä itsesi ilmoittautuneeksi tilaisuuteen ja myös perua ilmoittautumisesi. Aiemmin ilmoittautumiset on otettu vastaan sähköpostitse (firs@firs.fi). Mikäli ilmoittautumiskäytännössä tai omien jäsentietojen päivityksessä ilmenee ongelmia, voit aina olla yhteyksissä firs@firs.fi .