Mentorointi

Mentorointiohjelma: Haluaisitko mentoriksi/aktoriksi vuonna 2022?

Mentorointi on ammatillinen yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin (=mentoroitava) ammatillista kasvua. Kuka tahansa voi olla aktori tai mentori, tilanteesta riippuen. Tyypillisesti mentorointiin hakeudutaan uran alussa tai taitekohdissa, mutta mentorinnista on yhtä lailla hyötyä myös kokeneille konkareille, jotka haluavat uutta perspektiiviä omaan työhönsä tai pohtia uravalintojaan laajemmin. "Oikeanlainen" kumppani etsitään aina aktorin tarpeiden mukaan.

IR-yhdistyksen ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi vuonna 2018 ja sittemmin ohjelmaan on osallistunut aktorina tai mentorina yli 40 IR-yhdistysläistä. Vuonna 2021 mentorointiohjelmaan osallistui 12 jäsentä, josta muodostui kuusi mentori-aktori-paria. Osallistujilta saadut palautteet olivat jälleen ilahduttavan positiivisia - yksi pari kertoi jopa mentoroinnin muuttuneen matkan varrella ystävyydeksi. 

Uutta ohjelmaa valmistellaan vuodelle 2022

Kaipaisitko juuri sinä nyt mentoria? Tai voisitko itse ajatella toimivasi jonkun toisen mentorina? Jos vastaus jompaan kumpaan kysymykseen on kyllä, niin oheisen lomakkeen täyttämällä voit ilmoittautua alustavasti vuoden mentorointiohjelmaan. Lomakkeella voit kuvata tarpeitasi ja näiden perusteella yhdistys pyrkii löytämään juuri sinulle sopivan aktorin tai mentorin. Ilmoittautuminen vahvistetaan virallisesti vasta, kun pari on löytynyt ja sekä aktori että mentori ovat parinsa hyväksyneet. Osallistuminen on aktoreille ja mentoreille ilmaista.

Ilmoita kiinnostuksestasi mentorointiohjelmaan viimeistään 31.12.2021 mennessä

Jos sinulla on kysymyksiä aiheesta, voit ottaa yhteyttä Tapio Pesolaan (044-37346393, tapio.pesola@gmail.com).

Haluan aktoriksi -lomake:
https://docs.google.com/forms/d/1rUJRq-SR85wJV1zgPwj7-3ImYbhMITzrK3DKEBGnqQk/edit

Olen käytettävissä mentoriksi -lomake:
https://docs.google.com/forms/d/1d07h4ssrhvR1kaopuHhNMvp5rAHhJwGCUNtRYoAd9XI/edit